Misverstanden over kinderalimentatie

Misverstanden over kinderalimentatie, een top 10

Bij een scheiding bent u wettelijk verplicht om samen afspraken te maken over uw kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een belangrijk onderwerp is de kinderalimentatie. Voor veel ouders is de kinderalimentatie een moeilijk onderwerp, mede door de misverstanden die erover bestaan. Om u op weg te helpen, hebben wij een top 10 van misverstanden over kinderalimentatie samengesteld.

 • recht op kinderalimentatie geldt pas ná de scheiding

Nee dit is niet juist. Zodra u als ouders niet meer samenwoont, dan dient de niet-verzorgende ouder een bijdrage te betalen in de kosten van het levensonderhoud van de kinderen aan de andere ouder.

 • Bij co-ouderschap hoef ik geen kinderalimentatie te betalen.

Nee, dit is niet juist. Ook als de ouders een gelijk aandeel hebben in de dagelijkse verzorging van de kinderen, kan er toch sprake zijn van een verplichting tot het betalen van kinderalimentatie. Dit komt bijvoorbeeld doordat de ene ouder een veel hoger inkomen heeft dan de andere ouder. De ouder met het hoogste inkomen moet dan een bijdrage betalen aan de andere ouder, zodat beide ouders voldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben om in de kosten van de kinderen te voorzien.

 • Als de kinderalimentatie eenmaal is vastgesteld, kan dit niet meer worden aangepast.

Als uw financiële of persoonlijke omstandigheden wijzigen, dan kan dit betekenen dat de kinderalimentatie ook moet worden aangepast. U kunt hierbij denken aan een wijziging in uw inkomen of op het moment dat u opnieuw een kindje krijgt met een nieuwe partner.

 • Als ik geen omgang heb met mijn kinderen, hoef ik ook geen kinderalimentatie te betalen.

Onjuist. De verplichting om alimentatie te betalen staat los van het contact tussen u en uw kind. Alimentatie is geen ‘kijkgeld’. Dus ook als u geen omgang met uw kind heeft,  blijft u verplichting om alimentatie te betalen.

 • De verplichting om kinderalimentatie te betalen stopt op het moment dat het kind 18 jaar wordt.

Onjuist. De verplichting om in de kosten van het levensonderhoud van uw kind bij te dragen loopt door tot een kind de 21-jarige leeftijd bereikt.

 • Als de ex-partner de afspraken niet nakomt, mag de betaling van kinderalimentatie worden stop gezet.

Nee, dit is geen reden om met het betalen van kinderalimentatie te stoppen, omdat hiermee het kind wordt benadeeld. U bent derhalve verplicht de alimentatie door te betalen.

 • Ik heb het recht om te weten waaraan de kinderalimentatie wordt besteed.

Dit is niet correct. Uw ex-partner heeft geen enkele verplichting om verantwoording af te leggen over de besteding van de kinderalimentatie.

 • Kinderalimentatie is aftrekbaar bij de belastingdienst

Deze mogelijkheid (de zogenoemde ‘persoonsgebonden aftrek’) is in 2015 vervallen. U heeft dus geen recht op extra aftrek als u kinderalimentatie betaalt.

 • Het betalen van kinderalimentatie kunnen wij uitsluiten

Nee, dit kan niet. Er bestaat de wettelijke verplichting tot het betalen van kinderalimentatie. Een dergelijke afspraak is niet rechtsgeldig. Wel kunt u in onderling overleg afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie.

 •  Het is altijd de rechter, die beslist over kinderalimentatie
  Nee, u mag ook in onderling overleg afspraken maken over de kinderalimentatie. Deze afspraken zijn gewoon rechtsgeldig. Het is wél verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen.