juni 13, 2016

Bestuursrecht

bestuursrecht2Het bestuursrecht gaat over de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten en regelt wat een persoon of bedrijf moet doen als hij het niet eens is met een besluit van de overheid. Blat advocaten is gespecialiseerd op het gebied van bestuursrecht en aangesloten bij de Vereniging voor Bestuursrecht en de Vereniging voor Milieurecht.

Blat kan u bijstaan bij besluiten op onder meer de navolgende gebieden:

  • ruimtelijke ordeningsrecht;
  • sociaal zekerheidsrecht;
  • ambtenarenrecht;
  • milieurecht.