juni 13, 2016

Tarieven

tarievenBlat advocaten Zeist hanteert transparante tarieven, die altijd voorafgaand aan de dienstverlening bekend zijn.

Blat advocaten kan u juridisch bijstaan op basis van:

  • een uurtarief
  • een vaste prijsafspraak
  • door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Over bijstand op basis van een uurtarief
Indien u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (omdat bijvoorbeeld uw inkomen of vermogen boven de door de overheid gestelde grenzen ligt) of omdat u een ondernemer bent, staan wij u bij op basis van een uurtarief. Dit uurtarief ligt – afhankelijk van het soort zaak en de expertise van de advocaat tussen de € 150,- en € 250,- exclusief BTW en 6% kantoorkosten.

Vaste prijsafspraak
Sommige zaken lenen zich uitstekend voor een vaste prijsafspraak. Vraag uw advocaat of een vaste prijsafspraak tot de mogelijkheden behoort.

Over gefinancierde rechtsbijstand
Mensen met een inkomen tot circa € 25.000,– bruto per jaar voor alleenstaanden of € 36.000,– bruto per jaar voor niet-alleenstaanden kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand; er wordt aan hen dan een advocaat “toegevoegd”. De advocaat wordt in die gevallen gedeeltelijk betaald door de overheid. Zelf betaalt u een eenmalige eigen bijdrage voor de advocaatkosten en – indien er een procedure wordt gevoerd – een gereduceerd bedrag aan griffiegeld.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor actuele gegevens over inkomens- en vermogensgrenzen en de daarbij behorende eigen bijdrage kunt u hier de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen.

Bijzondere bijstand en rechtsbijstandverzekering
Sommige gemeenten vergoeden via zogenoemde “bijzondere bijstand” de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage en het griffiegeld aan de rechtbank. Daarnaast is het mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering de advocaat- en rechtbankkosten dekt; controleer hiervoor uw polisvoorwaarden.

Juridisch loket
Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie die gesteund wordt door de overheid. Het Juridisch Loket verwijst u, indien nodig, naar een advocaat. U maakt aanspraak op een korting van € 53,– op de eigen bijdrage als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en via hen wordt doorverwezen naar een advocaat.

Rechtbankkosten
Indien er een procedure volgt, zal aan de rechtbank kosten verschuldigd zijn, het zogenaamde griffiegeld. De hoogte van het griffiegeld is afhankelijk van de aard van de procedure en of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Hier kunt u meer lezen over de tarieven van het griffiegeld.