juni 13, 2016

WSNP

Blat advocaten heeft zeer bijzondere expertise op het gebied van de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Daabij valt de denken aan:  

  • hoger beroep tegen geen toelating tot de WSNP;
  • (dreigende) tussentijdse beëindiging van uw WSNP (zowel bij de rechtbank als het gerechtshof);
  • geen schone lei ((zowel bij de rechtbank als het gerechtshof);
  • alle hoger beroepszaken;
  • beroep tegen beslissingen van de Rechter-Commissaris (R-C).

Omdat wij zoveel WSNP-zaken doen, hebben wij een speciale themasite opgezet: www.wsnp-zaken.nl.