mei 17, 2018

Echtscheiding/Familierecht

Blat advocaten is gespecialiseerd in familierecht en heeft een website opgericht met daarop veel informatie over:

 • echtscheiding;
 • alimentatie;
 • omgang en gezag

Klik op het logo om naar deze website te gaan. Vanzelfsprekend helpen wij ook mensen buiten de gemeente Zeist !

(Echt)scheiding
Als u gaat scheiden moeten er allerlei zaken worden geregeld, waaronder bijvoorbeeld een zorgverdeling of een omgangsregeling voor de kinderen.

Daarnaast kunnen er allerlei vragen spelen, zoals: Kan ik in het huis blijven wonen? Krijg ik partneralimentatie of moet ik partneralimentatie betalen? Hoe zit het met kinderalimentatie? Hoe gaat mijn pensioen er straks uitzien? Het is van belang om u deskundig bij te laten staan door een echtscheidingsspecialist die u kan begeleiden bij uw echtscheiding.

Advocaat of mediator
Bij een scheiding heeft u altijd een advocaat nodig. U kunt ervoor kiezen om beiden een eigen advocaat in de arm te nemen. Vaak is het echter heel goed mogelijk om samen éen advocaat in de arm te nemen, die zal proberen in goed onderling overleg met u en uw ex-partner tot een minnelijke regeling te komen.

De advocaat-specialisten van Blat advocaten te Zeist
Onze specialisten kunnen u begeleiden bij onder andere onderstaande familierechtelijke onderwerpen:

 • Echtscheiding
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Scheiding van tafel en bed
 • Verbreking samenleving
 • Verdeling huwelijksgemeenschap
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
 • Afwikkeling samenlevingscontract
 • Boedelscheiding
 • Gezag, co-ouderschap en omgang
 • Ouderschapsplan
 • Kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing)
 • Afstamming (adoptie / erkenning / gerechtelijke vaststelling en ontkenning vaderschap)
 • Pensioen
 • Curatele, bewind en mentorschap
 • Ondertoezichtstelling (OTS) en Uithuisplaatsing (UHP)
 • Voornaamswijzigingen

Uw zaak, onze zorg
Voor juridische kwesties in het echtscheiding- en familierecht bent u bij Blat advocaten te Zeist aan het juiste adres. Het kantoor staat voor een direct en betrokken contact met haar cliënten. Onze advocaten begeleiden u, bespreken met u de te volgen strategie en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak. Ook zien zij erop toe dat een gerechtelijke procedure op de juiste wijze worden doorlopen Met een specialist van Blat advocaten als uw belangenbehartiger kunt u vertrouwen op een zorgvuldige en grondige verdediging van uw zaak.