Kinderen hebben recht op omgang met hun ouders, ook in tijden van corona

De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor iedereen. Het coronavirus heeft ook tot gevolg dat er nieuwe discussies zijn ontstaan over de uitvoering van de omgangsregeling tussen ouders en hun kinderen. De reden die daarvoor vaak wordt gebruikt, zijn de regels die zijn opgesteld door het RIVM. Dit laat echter onverlet dat kinderen gewoon recht hebben op contact met hun ouders.

Contact tussen de kinderen en hun ouders is belangrijk, juist in tijden van corona. De kinderen maken zich in deze periode meer zorgen, ook over hun ouders. Gewoon contact helpt de kinderen juist om minder angstig of verdrietig te zijn, aldus  het team van de Kinderombudsman.

De Kinderombudsman heeft de afgelopen periode ten gevolge van het coronavirus veel vragen ontvangen of hoe er dient te worden gehandeld in deze moeilijke tijd. Om te voorkomen dat kinderen van gescheiden ouders of kinderen die middels een machtiging tot uithuisplaatsing elders wonen hun ouder(s) lange tijd niet zien, heeft het team van de Kinderombudsman een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan helpt bij discussies over de omgangsregeling. Het doel van het plan is duidelijk: omgangsregelingen moeten zo goed en zo lang mogelijk overeind blijven.

Ook de rechtbank Midden-Nederland heeft recent een vonnis gewezen tussen ouders die met elkaar een discussie hadden over de uitvoering van de omgangsregeling.  De man stelde zich in de procedure op het standpunt dat er in verband met de corona problematiek een onveilige situatie is ontstaan. De partner van de man en haar dochter zijn vatbaarder voor het coronavirus in verband met hun zwakke gezondheid. Om die reden wenst te man geen uitvoering meer te geven aan de omgangsregeling, waardoor de moeder geen contact meer heeft met haar dochter.

De Voorzieningenrechter heeft in deze geoordeeld dat contact tussen een kind en beide ouders belangrijk is. Daarbij is overwogen dat de maatregelen van het RIVM in principe aan uitvoering van de zorgregeling niet in de weg staan en komt tot het oordeel dat beide partijen het kind de mogelijkheid moeten geven om conform de overeengekomen zorgregeling naar de andere ouder te gaan. Of partijen het contact onder bepaalde omstandigheden verantwoord vinden is ter beoordeling aan, en de verantwoordelijkheid van, de betreffende ouder. De Voorzieningenrechter concludeert tot nakoming van de zorgregeling.

Concluderend kan gesteld worden dat een kind recht heeft op omgang met beide ouders in deze tijden van corona. “Er is recht op omgang, tenzij .. “

Het stappenplan van de Kinderombudsman is te vinden op de website van de Kinderombudsman en middels de volgende link:

https://www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-een-vraag-over/corona/stappenplan-afweging-contact-kinderen-ouders-corona

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag.