Indexering Alimentatie 2022

Op basis van de wet dient zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie ieder jaar geïndexeerd te worden. Met welk percentage de alimentatie verhoogd moet worden maakt het Ministerie van Justitie & Veiligheid ieder jaar bekend.

Het indexeringspercentage is voor het jaar 2022 vastgesteld op 1,9%.

Is indexeren van alimentatie verplicht?

Het komt regelmatig voor dat mensen niet bekend zijn met indexeren, omdat hierover geen afspraken zijn gemaakt in een ouderschapsplan of convenant. Ook vragen mensen zich vaak af of zij de alimentatie moeten indexeren als het eigen inkomen niet is gestegen. Desondanks is indexering van alimentatie verplicht.

De indexering is namelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, in artikel 1:402a. In dit wetsartikel is bepaald dat de alimentatie jaarlijks per 1 januari automatisch wordt verhoogd met een bepaald percentage. Dit percentage wordt vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is dus een wettelijke verplichting. Dit betekent ook dat alimentatie moet worden geïndexeerd als dit niet is vastgelegd in een ouderschapsplan, convenant of beschikking.

Het is wél mogelijk om de wettelijke indexering uit te sluiten. Deze uitsluiting moet dan schriftelijk worden vastgelegd in bijvoorbeeld het ouderschapsplan of convenant.

Voor wie geldt de indexering van alimentatie?

De wettelijke indexering geldt voor de personen die alimentatie dienen te betalen en  ontvangen. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om kinderalimentatie of om partneralimentatie. Het maakt ook geen verschil of de alimentatie is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank of in onderling overleg is bepaald.

Hoe kan ik de indexering berekenen?

De verhoging van de alimentatie met de wettelijke indexering kan gemakkelijk worden berekend op bijvoorbeeld de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, het LBIO.

Op de website is een handige rekentool te vinden.. De jaarlijkse indexering wordt vervolgens overzichtelijk getoond. Het is dan direct duidelijk welk bedrag maandelijks na de indexering op 1 januari dient te worden betaald.

Wat als de indexering niet wordt betaald?

Helaas merken we in de praktijk dat de indexering vaak niet wordt betaald. In veel gevallen komt dit, omdat deze verplichting niet bekend is. Er is dus niet altijd sprake van onwil. Ongemerkt kan dit echter wel tot gevolg hebben dat er langere tijd te weinig alimentatie wordt betaald. De achterstand kan snel oplopen, hetgeen uiteraard niet prettig is. Het is dit geval belangrijk de ander te wijzen op deze verplichting.

Blijft de betaling van de indexering achterwege en is de hoogte van de alimentatie vastgelegd in een beschikking van de rechtbank? Dan kan je de achterstand van de alimentatie laten innen door het LBIO. Zij kunnen de achterstand van de alimentatie tot 5 jaar terug innen bij de persoon die alimentatieplichtig is.

Tot slot

Naast het feit dat er sprake is van jaarlijkse indexering kan er ook een andere reden zijn op grond waarvan de alimentatie gewijzigd moet worden. De hoogte van alimentatie kan namelijk worden aangepast als er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Dit kan het geval zijn bij een wijziging van het inkomen, maar ook als er iets is veranderd in de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld gezinsuitbreiding. Het is derhalve verstandig om regelmatig na te gaan of de alimentatie in uw situatie nog wel passend is.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.