november 5, 2016

Indexering alimentatie 2020: 2,5%

percentageIndexering alimentatie 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zal de alimentatie worden geïndexeerd met 2,5 %.

Het landelijke bureau inningen onderhoudsbijdragen (LBIO) heeft een handige rekentool op hun website staan, waarmee u eenvoudig zelf de nieuwe alimentatie kunt berekenen.
U vindt deze rekentool op: https://www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie .

Altijd automatische aanpassing van de alimentatie?

De alimentatie wordt automatisch aangepast, tenzij sprake is van een van de volgende uitzonderingen:

  • alimentatie die voor 1 januari 1973 al afhankelijk is gesteld van het peil van het inkomen, de lonen of prijzen, worden niet mee automatisch aangepast. Voor deze alimentaties geldt, wat indertijd door de rechter is vastgesteld, of wat onderling is afgesproken;
  • er kan samen zijn afgesproken dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten. Dit moet dan schriftelijk zijn vastgelegd.
  • de indexering is bij overeenkomst of via de rechter, uitgesloten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een jaar.
  • er kan gekozen zijn voor een andere vorm van automatische aanpassing, die in een overeenkomst is vastgelegd of volgt uit een uitspraak van de rechter.

Problemen met alimentatie?

In veel gevallen loopt het betalen van de alimentatie goed, maar vaak goed ook niet. In dat geval kunt u door middel van een advocaat trachten in de situatie een verbetering te brengen. Alvorens u naar een advocaat gaat, is het altijd wel verstandig om eerst in onderling overleg te proberen een oplossing te vinden voor de situatie. Komt u er samen niet uit: dan kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat op het gebied van personen- en familierecht.

Bij Blat advocaten in Zeist staat een team gereed om u snel en deskundig te helpen! Klik hier voor maken van een afspraak.