Indexering alimentatie 2021

Indexering per 1 januari 2021: + 3 %

De hoogte van de te betalen alimentatie wordt vaak vastgelegd in een uitspraak van de rechtbank of in een overeenkomst tussen partijen. Dit bedrag is ieder jaar anders, doordat in de wet is bepaald dat de alimentatie jaarlijks moet worden geïndexeerd. Deze jaarlijkse indexering is dus verplicht. De verhoging geldt voor zowel kinderalimentatie als voor partneralimentatie.

Het percentage van de indexering wordt jaarlijks door de Minister van Justitie vastgesteld. De indexering wordt vastgesteld aan de hand van algemene ontwikkeling van het loonpeil.

Per 1 januari 2021 dient de alimentatie te worden verhoogd met 3%.

U bent zelf verantwoordelijk voor het toepassing van deze verhoging. U dient de verhoging dus zelf te berekenen.

Weigert de alimentatieplichtige om de indexering toe te passen en ontvangt u dus te weinig alimentatie, dan kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen u kosteloos van dienst zijn. Het LBIO is een overheidsinstantie die veel ervaring heeft met het innen van achterstallige alimentatie. Meer informatie kunt u vinden op de website, www.lbio.nl.

Als u vragen hebt over de door u te betalen of te ontvangen kinderalimentatie of partneralimentatie kunt u uiteraard bij ons terecht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *